Jak pod Linuxem uruchamiać skrypt o zadanych porach

Cron to unixowy demon uruchamiający skrypty wedle zdefiniowanego planu. Może służyć on do cyklicznego wywoływania programów zajmujących się archiwizacją baz danych, plików systemowych lub innych zadań.

Używając polecenia crontab można zdefiniować jaki program, i kiedy, ma być uruchamiany przez crona. Możliwe są przeróżne kombinacje takie jak:

  • Codziennie o konkretnej porze.
  • Co każde kilkanaście lub kilkadziesiąt minut.
  • W konkretne dni tygodnia.
  • W ostatni piątek miesiąca o dwudziestej dwadzieścia.
  • Dwunastego grudnia o dwunastej dwanaście.

Najlepiej wykorzystać dostępne narzędzia online w których wystarczy zdefiniować harmonogram uruchamiania skryptu oraz podać jego ścieżkę. Oprócz tego można wybrać czy wyjście wspomnianego skryptu ma być zachowane do pliku (także podając jego ścieżkę), wysłane emailem bądź odrzucane. Po dokonaniu jakichkolwiek zmian trzeba kliknąć przycisk Generate Crontab Line aby odświeżyć gotowe polecenie.

Wygenerowaną linie z poleceniem trzeba wstawić teraz do pliku /etc/crontab lub wydać polecenie crontab -e, który otworzy edytor pliku w którym trzeba umieścić komendę.

Przykładowy plik /etc/crontab

Powyższy zrzut to przykład pliku /etc/crontab który uruchamia skrypt tworzący backup bloga w każdą niedzielę o godzinie 23:50.

Skomentuj