Jak pod Windows ustawić sekret w przypadku połączeń L2TP/IPsec

Połączenie VPN z wykorzystaniem L2TP/IPsec jest przykładem niespójnych opcji konfiguracyjnych systemu Windows. Ustawienie hasła używanego w pierwszej fazie (sekretu) schowane jest w łatwym do przeoczenia miejscu.

Problem ten jest szczególnie widoczny pod Windows 10 albowiem domyślna aplikacja Ustawienia w ogóle nie posiada tej opcji i konieczne jest skorzystanie z „przestarzałego” Centrum Sieci i udostępniania w Panelu Sterowania.

Wpierw należy otworzyć Panel Sterowania i wybrać Centrum sieci i udostępniania. Następnie trzeba kliknąć odnośnik Zmień ustawienia karty sieciowej znajdujący się po lewej stronie.

Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne połączenia (interfejsy wirtualne, połączenia sieciowe i inne) gdzie trzeba odnaleźć odpowiednie połączenie VPN, kliknąć je prawym klawiszem myszy i z menu podręcznego wybrać pozycję Właściwości.

Teraz trzeba przejść do zakładki Zabezpieczenia, upewnić się, że w polu Typ wirtualnej sieci prywatnej (VPN) wybrano Protokół L2TP/IPSec (Layer 2 Tunneling Protocol with IPSec), a następnie kliknąć przycisk Ustawienia zaawansowane.

Zostanie wyświetlone niewielkie okienko w którym należy zaznaczyć opcję Użyj klucza wstępnego do uwierzytelnienia i wpisać je w polu Klucz.

Właściwości zaawansowane połączenia L2TP/IPsec

Na koniec wystarczy kliknąć przycisk OK w każdym z okien aby zapisać zmiany.