Jak w PowerShellu sformatować tekst by każde słowo było z wielkiej litery

Zdarza się, że korzystając z PowerShella trzeba sformatować ciąg znaków tak, by każde słowo było pisane z wielkiej litery. Co ciekawe potrzebna funkcja jest wbudowana, ale niedostępna gdy chce się ją bezpośrednio wywołać na ciągu znaków.

Aby było to możliwe konieczne jest utworzenie obiektu klasy TextInfo, a następnie skorzystaniu z metody ToTitleCase. Niestety nie działa ona w sytuacji gdy tekst składa się z wielkich liter, ale można temu zaradzić wpierw wywołując wpierw metodę ToLower.

$sentence = "OBY DO PIATKU!"
$textInfo = (Get-Culture).TextInfo

$textInfo.ToTitleCase($sentence.ToLower())
# Oby Do Piatku!

Skomentuj