Jak zainstalować Windows 10 bez konta Microsoft

Korzystając z narzędzia media creation tool można wygodnie umieścić najnowszą wersję instalatora Windows 10 na płycie DVD lub pendrive. Niestety majowa aktualizacja systemu nie pozwala na ukończenie procesu instalacji bez konta Microsoft.

Podczas instalacji najnowszej wersji Windows 10 konieczne jest podanie konta Microsoft.

Zważywszy upór z jakim promowane jest zakładanie konta Microsoftu sposób opisany w tym wpisie może niespodziewanie przestać działać.

Z pozoru jedyną opcją jest zalogowanie się za pomocą konta Microsoft bądź utworzenie nowego. W rzeczywistości można przejść do zakładania lokalnego konta gdy komputer jest odłączony od internetu. Można to osiągnąć to na dwa sposoby.

Fizyczne odłączenie komputera od sieci

Najprostszy sposób to po prostu odłączenie komputera od internetu poprzez odpięcie kabla ethernetowego, wyłączenie bezprzewodowej karty sieciowej lub blokada na routerze.

Gdy komputer nie ma już dostępu do internetu wystarczy wybrać opcję Utwórz konto. Instalator spróbuje podłączyć się do sieci i, gdy mu się to nie uda, wyświetli komunikat o błędzie oraz przycisk Pomiń który należy kliknąć.

Odłączenie komputera od sieci umożliwia pominięcie tworzenia konta Microsoft i założenie tradycyjnego.

Instalator wyświetli opcję założenie tradycyjnego, lokalnego konta dla użytkownika.

Wyłączenie interfejsów sieciowych

Drugim rozwiązaniem jest ręczne wyłączenie interfejsów sieciowych podczas instalacji. Jest to przydatne gdy z jakiegoś powodu skorzystanie z pierwszego, nieco prostszego sposobu, jest niemożliwe.

Wpierw należy wcisnąć klawisze shift + f10 co otworzy okno wiersza polecenia w którym trzeba wpisać control netconnections i nacisnąć klawisz enter.

Wciśnięcie shift + f10 wyświetla wiersz polecenia.

Wyświetlona zostanie lista dostępnych połączeń sieciowych która na ogół zawiera jedną lub dwie pozycje. Teraz trzeba kliknąć prawym klawiszem myszy na każdym z nich i z menu podręcznego wybrać opcję Wyłącz.

Wyłączanie połączeń sieciowych podczas instalacji Windows 10.

Pozostaje pozamykać niepotrzebne już okna połączeń sieciowych i wiersza poleceń oraz wybrać opcję Utwórz konto. Ponownie, jak przy pierwszym, sposobie instalator spróbuje bezskutecznie połączyć się z internetem. Gdy mu się to nie uda, wyświetli przycisk Pomiń który pozostaje kliknąć.

Odłączenie komputera od sieci umożliwia pominięcie tworzenia konta Microsoft i założenie tradycyjnego.

Instalator wyświetli opcję założenie tradycyjnego konta dla użytkownika.