Jak zresetować lub wyłączyć komputer o zadanej godzinie

Choć potrzeba restartu lub wyłączenia komputera o określonej godzinie częściej spotykana jest w środowiskach serwerowych to nic nie stoi na przeszkodzie by użyć jej także na komputerach domowych. Potencjalnych scenariuszy nie brakuje a wystarczy tylko skorzystać z dostępnego w systemie Windows Harmonogramu zadań.

Aplikację najprościej otworzyć za pomocą Panelu sterowania, w którym trzeba wybrać System i zabezpieczenia, a na koniec w podsekcji Narzędzia administracyjne kliknąć Zaplanuj zadania. Alternatywnie można wcisnąć klawisz windows + r w oknie Uruchamianie wpisać taskschd.msc i kliknąć OK.

W celu utworzenia zadania wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszy na widocznej po lewej stronie Bibliotece Harmonogramu zadań i z menu podręcznego wybrać Utwórz zadanie podstawowe... które uruchomi odpowiedni kreator.

Okno Harmonogramu zadań

W pierwszym kroku trzeba podać nazwę dla zadania i opcjonalny opis. W przykładzie będzie przeprowadzony restart, dlatego w polu Nazwa warto wpisać restart, a pole Opis pozostawić puste i kliknąć przycisk Dalej.

Drugi krok to ustalenie kiedy lub z jaką częstotliwością ma być wykonywane zadanie. Najlepiej będzie wybrać opcję Jeden raz by w przyszłości samodzielnie ustalić datę i godzinę każdego z restartów. Następnie trzeba kliknąć przycisk Dalej i w trzecim kroku określić datę i godzinę o której polecenie ma być uruchomione po raz pierwszy.

W kroku czwartym należy określić akcję jaka ma być wykonana. Komputer zostanie wyłączony (lub zrestartowany) za pomocą polecenia konsolowego dlatego należy zaznaczyć Uruchom program. Po kliknięciu Dalej, w kroku piątym, pole Program/skrypt służy wskazania gotowego programu lub ręcznego wpisania komendy. Zależnie od potrzeby komendą będzie:

  • Jeżeli planowany jest restart komendą będzie shutdown /r.
  • Jeżeli planowane jest wyłączenie komputera wystarczy samo shutdown.

System może wykryć, że parametr /r został niepoprawnie wpisany do pola Program/skrypt i przy kliknięciu przycisku Dalej wyświetli komunikat na który wystarczy odpowiedzieć twierdząco.

Na samym końcu będzie wyświetlone podsumowanie. Jeżeli wszystko jest jak należy pozostaje kliknąć przycisk Zakończ.

Podsumowanie dodawania nowego zadania

 

Skomentuj