SQL Server Management Studio wyświetla komunikat o braku pamięci

Błąd ten spowodowany jest uruchamianiem 32 bitowej wersji SSMS która nie jest w stanie używać więcej niż 2 gigabajty pamięci. Wykonanie lub edycja dużych plików często wymaga więcej, co prowadzi do błędów i wyjątków.

Jednym ze sposobów jest skorzystanie z dostępnego z poziomu wiersza poleceń sqlcmd.exe i przekazanie do niego pliku z zapytaniem i danymi dostępowymi do bazy. Składnia polecenia jest następująca: sqlcmd.exe -S adres_serwera -d nazwa_bazy_danych -U nazwa_użytkownika -i plik_zapytania_sql. W momencie jego wywołania system zapyta o hasło dla podanego użytkownika.

Zatem, aby na serwerze o adresie localhost\SQLEXPRESS zawierającego bazę testowa_baza zalogować się jako testowy_uzytkownik i wykonać zapytania z zrzut_bazy.sql wystarczy wpisac sqlcmd.exe -S localhost\SQLEXPRESS -d testowa_baza -U testowy_uzytkownik -i zrzut_bazy.sql.